Ръчно рисувани Копринени Шалове

 • DSC_0094
  Date
  02/03/2020
  Размери: 6/85 см               Цена: 22 лв Всяка копринена лента е уникат. При поръчка, ще я получите в кутия със сертификат за качество. Лентата е от 100% […]
 • DSC_0068
  Date
  02/03/2020
  Размери: 6/75 см               Цена: 22 лв Всяка копринена лента е уникат. При поръчка, ще я получите в кутия със сертификат за качество. Лентата е от 100% […]
 • DSC_0054
  Date
  02/03/2020
  Размери: 6/85 см               Цена: 25 лв Всяка копринена лента е уникат. При поръчка, ще я получите в кутия със сертификат за качество. Лентата е от 100% […]
 • DSC_0106
  Date
  02/03/2020
  Размери: 6/62      Цена: 20 лв Всяка копринена лента е уникат. При поръчка, ще я получите в кутия със сертификат за качество. Лентата е от […]
 • DSC_0101
  Date
  02/03/2020
  Размери: 6 х 85 см         Цена: 20 лв Всяка копринена лента е уникат.  При поръчка ще я получите в кутия с добавен сертификат за качество. Лентата е от 100% […]
 • DSC_0045
  Date
  25/02/2020
  Размери: 36 х 160 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0006
  Date
  25/02/2020
  Размери: 43 х 181 см         Цена: 85 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0026
  Date
  25/02/2020
  Размери: 32 х 150 см         Цена: 60 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0014
  Date
  25/02/2020
  Размери: 32 х 150 см         Цена: 60 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0011
  Date
  25/02/2020
  Размери: 42 х 162 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0024
  Date
  25/02/2020
  Размери: 36 х 160 см         Цена: 70 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0033
  Date
  25/02/2020
  Размери: 36 х 160 см         Цена: 70 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0049
  Date
  23/01/2020
  Размери: 45 х 160 см         Цена: 75 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0043
  Date
  23/01/2020
  Размери: 35 х 146 см         Цена: 60 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0035
  Date
  23/01/2020
  Размери: 35 х 146 см         Цена: 65 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0029
  Date
  23/01/2020
  Размери: 36 х 158 см         Цена: 75 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0025
  Date
  23/01/2020
  Размери: 36 х 158 см         Цена: 75 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0098
  Date
  23/01/2020
  Размери: 17 х 147 см         Цена: 55 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0017
  Date
  23/01/2020
  Размери: 37 х 148 см         Цена: 70 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0015
  Date
  23/01/2020
  Размери: 35 х 146 см         Цена: 65 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0006
  Date
  23/01/2020
  Размери: 35 х 146 см         Цена: 65 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0049
  Date
  07/12/2019
  Размери: 58 х 178 см         Цена: 95 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0024
  Date
  07/12/2019
  Размери: 85 х 85 см         Цена: 70 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0015
  Date
  07/12/2019
  Размери: 33 х 180 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0006
  Date
  07/12/2019
  Размери: 44 х 154 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0006
  Date
  09/09/2019
  Размери: 42 х 160 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0040
  Date
  02/09/2019
  Размери: 44 х 166 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0008
  Date
  02/09/2019
  Размери: 34 х 168 см         Цена: 68 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0020
  Date
  02/09/2019
  Размери: 34 х 168 см         Цена: 65 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, гарантиращ […]
 • DSC_0222
  Date
  17/06/2019
  Размери: 44 х 166 см         Цена: 80 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]
 • DSC_0198
  Date
  17/06/2019
  Размери: 28 х 148 см         Цена: 55 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен […]
 • DSC_0193
  Date
  13/05/2019
  Размери: 55 х 150 см         Цена: 60 лв Всеки шал е уникат.  При поръчка ще го получите в красива, ръчно изработена от мен картонена кутия и добавен сертификат, […]